SCOALA GIMNAZIALA NR. 21

Sibiu - jud. Sibiu

CABINET LOGOPEDIC - prof. logoped Ariana Ananie

     Terapia logopedica are ca principal obiectiv recuperarea tulburarilor de limbaj. Tulburarile de limbaj includ toate deficientele de înțelegere si exprimare orala, de scriere si citire.

     Cabinetul logopedic din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 21 Sibiu este dotat cu material didactic specific activitatii de terapie, jocuri si jucarii. Se lucrează diferențiat cu grupe de 1 până la 4 copii,  pentru ameliorarea și corectarea tulburărilor de limbaj manifestate.Activitatea logopedica vizeaza copiii de vârstă preșcolară și școlară mică.

     Când are nevoie copilul de logoped ?

 • daca nu pronunţă bine unul sau mai multe sunete (DISLALIE)
 • daca se bâlbâie (BALBISM)
 • daca foloseşte un număr redus de cuvinte (ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI)
 • daca are dificultăţi de scris-citit (DISLEXIE/DISGRAFIE)    

CABINET PSIHOLOGIC - prof. consilier scolar Adela Cretu

Consilierea psihologică este un proces de transformare ce facilitează dezvoltarea emoțională a copilului în vederea atingerii stării de confort

 În cabinetul de consiliere al Școlii Gimnaziale Nr.21 Sibiu, elevii au posibilitatea să-şi reorganizeze gândurile, emoţiile şi comportamentul pentru o evoluție optimă.

Consilierea psihologică este adecvată problematicii pentru care este solicitată intervenția:

 1.    informaţională : oferă informaţii pe domenii/teme specifice;
 2. educaţională : oferă repere psiho-educaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi spirituală a copiilor şi adolescenţilor ;
 3. de dezvoltare personală : forma de consiliere psihologică (este abordată şi de consilierea educaţională) centrată pe dezvoltare, maturizare, adaptare, contribuie la formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi abilităţi care să permită persoanei o funcţionalitate normală din punct de vedere psiho-social;
 4. suportivă: oferă suport emoţional, apreciativ şi material;
 5. vocaţională: vizează dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei;
 6. oferă asistenţă psihologică persoanelor aflate în dificultate.

CABINET DE SPRIJIN - prof. itinerant Marina Buiuc

 1. Cabinetul de sprijin este creat cu scopul de a acorda o şansă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în şcoala de masă. Aceşti copii au deficienţe de învăţare, dificultăţi de dezvoltare şi/sau de adaptare/ integrare. Ei solicită o educaţie adaptată particularităţilor individuale, precum şi o intervenţie specifică, serviciu realizat de cǎtre cadrele didactice de sprijin / itinerante.
 2. Activitatea se axează, în special, pe acţiuni cu caracter remedial şi recuperator, pe îmbunătăţirea comunicării şi a limbajului scris şi oral, precum şi pe dezvoltarea competenţelor matematice.  
 3. Învăţământului integrat este, în esenţă, un învăţământ „centrat pe elev”, promovând integrarea nondiscriminatorie a copiilor / elevilor cu CES în şcoala incluzivă – o şcoală în care se învaţă acceptarea diversităţii fizice, psihice, economice, sociale, culturale - premisă a edificării unei comunităţi incluzive.